Vprašalniki in poročila za selekcijo kadrov

Uspešne organizacije vključujejo čustveno inteligenco v procese upravljanja s kadri – od izbire in zaposlovanja novih sodelavcev do razvoja obstoječih članov delovnega kolektiva. Te organizacije se zavedajo potrebe po obvladovanju veščin čustvene inteligence na vseh nivojih.

Z ocenjevanjem izkazovanja čustvene inteligence pri kandidatih za zaposlitev povečate možnosti, da boste izbrali ustrezne. Vključite ocenjevanje v postopek zaposlovanja, ko izbirate nove sodelavce, kakor tudi v postopke kadrovanja, ko premeščate obstoječe zaposlene na nova delovna mesta.

Organizacije, ki uporabljajo ta holistični pristop, postopajo na naslednji način:

1

V začetnem delu postopka zaposlovanja izvedejo psihometrično ocenjevanje čustvene inteligence, ki pomaga identificirati kandidate, ki imajo to kompetenco dobro razvito.

2

Nato s kandidati, ki se uvrstijo v ožji izbor, opravijo razgovore in/ali opravijo simulacije, ki temeljijo na igri vlog.

 

3

Izbrane kandidate nato vključijo v samoocenjevanje čustvene inteligence, da jih seznanijo z vedenjem na delovnem mestu, ki se od njih pričakuje.

Ključne značilnosti vprašalnika za selekcijo kadrov:

Temeljito preverjen in potrjen v praksi.

Rezultati so predstavljeni v grafično privlačni in enostavni obliki s priporočenimi vprašanji za razgovor.

Izpolnjevanje je časovno omejeno na 30 minut, kar zmanjša možnosti za pretvarjanje.

Vključuje sofisticirane varovalke za odkrivanje laži, napihnjene rezultate in nedosledno odzivanje ter ustrezno prilagodi ocene, da zagotovi kredibilne rezultate.