Ocenjevalni vprašalniki in poročila Genos

Z vprašalniki Genos ocenjujemo vedenje posameznikov na delovnih mestih po modelu čustvene inteligence. Genos, za razliko od drugih primerljivih orodij, ocenjuje vedenja in rezultate nato predstavi v poročilu na dva načina:

  • kam se uvršča posameznik s svojimi rezultati glede na rezultate raziskav v globalnem merilu in

  • kam se uvršča posameznik s svojimi rezultati glede na pričakovanja in vrednote v organizaciji, kjer dela.

Rezultati ocenjevanja so najboljša osnova za izbor aktivnosti, orodij in tehnik za nadaljnji osebnostni razvoj posameznikov in nadgradnjo organizacijske kulture, kar vse pozitivno prispeva k rezultatom na individualnem in skupinskem nivoju.

Vprašalniki in poročila za vodje

Vprašalniki in poročila za zaposlene

Vprašalniki in poročila za prodajo

Vprašalniki in poročila za selekcijo kadrov