Vprašalniki in poročila za zaposlene

Številne študije so pokazale, da visoka raven čustvene inteligence povečuje karierni uspeh in prispeva k boljšemu duševnemu zdravju, odnosom, zadovoljstvu in sreči. Čustveno inteligentno delovanje je najboljši »protistrup« za stres na delovnem mestu in krepitev psihološke in telesne odpornosti. Odgovor na vprašanje, ali velja razvijati svojo čustveno inteligenco, se tako ponuja kar sam po sebi.

Vprašalniki in poročila za delovna mesta so zasnovani za posameznike ali skupine v kateri koli vlogi.

Različice vprašalnika in poročila za zaposlene

Samoocena
pove, koliko posameznik verjame, da izkazuje čustveno inteligentno vedenje na delovnem mestu, in koliko je to zanj pomembno.

180° poročilo
samoocena in ocena ene skupine ocenjevalcev.

360° poročilo
samoocena in ocena več skupin ocenjevalcev, kot so vodje in sodelavci.